AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools

RedLine Tools - Carbide Grooving Tool .3750 Min. Bore .5000 Max. Depth 2.5000 OAL, AlTiN Coated .3750 Shank Dia. - RGB1211125A: Industrial & Scientific. RedLine Tools - Carbide Grooving Tool .3750 Min. Bore .5000 Max. Depth 2.5000 OAL, AlTiN Coated .3750 Shank Dia. - RGB1211125A: Industrial & Scientific. AlTiN Coated 。 .3750 Minimum Bore 。 .3750 Shank Diameter 。 .5000 Maximum Depth 。 .0460/.0480 Groove Width 。

AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools

AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools

AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools,Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750, AlTiN Coated ,3750 Shank Dia, - RGB1211125A: Industrial & Scientific,RedLine Tools - Carbide Grooving Tool ,3750 Min, Bore ,5000 Max, Depth 2,5000 OAL, .5000 Max RedLine Tools AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore.

AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools
AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools

AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools


AlTiN Coated .3750 Shank Dia Depth 2.5000 OAL Carbide Grooving Tool .3750 Min - RGB1211125A Bore .5000 Max RedLine Tools


AlTiN Coated ,3750 Shank Dia, - RGB1211125A: Industrial & Scientific,RedLine Tools - Carbide Grooving Tool ,3750 Min, Bore ,5000 Max, Depth 2,5000 OAL,